תודה שהגשת מועמדות לתכנית השיווקיה

הפרטים התקבלו וכעת יעברו לבחינת הקבלה לתכנית.

הנרשמים שהתקבלו יקבלו על כך הודעה במהלך חודש אוקטובר.